Auto

De BA-auto verzekering is een bij wet verplichte verzekering.
Van zodra u zich in verkeer begeeft dan bent u verplicht een BA-auto verzekering ofwel burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer u een BA-auto verzekering kiest is het van belang om alle factoren in overweging te nemen.

De dekking die de verschillende maatschappijen bieden verschilt, alsook de premie. Het is belangrijk dat u deze zaken mee in overweging neemt om zo de polis te kiezen die best bij u past.

Wat is verzekerd via BA-auto?

Met deze polis bent u verzekerd voor de schade die u veroorzaakt aan derden.
Een BA-auto verzekering is dus echt een basis verzekering. Zo is schade aan uw eigen voertuig bij een ongeval in fout, of bij een vluchtmisdrijf niet gedekt. Ook glasbraak, diefstal, pechverhelping is niet gedekt. Deze zaken kan u echter wel verzekeren in een bijkomende polis.

Wat is een bestuurderspolis?

Als u als bestuurder in fout bent, beschermt uw BA-verzekering wel de inzittenden maar niet uzelf. U draait dus zelf op voor alle medische kosten, inkomensverlies, …
Een bestuurdersverzekering beschermt u wel voor dit risico. Er zijn diverse formules op de markt.

U kan kiezen als verzekerde bestuurder om een vergoeding te ontvangen bij lichamelijke schade. Deze vergoeding wordt uitgekeerd voor kosten van tijdelijke of blijvende ongeschiktheid, voor medische kosten in functie van uw eigen situatie maar ook bij overlijden. In andere gevallen zal een vooraf afgesproken forfaitair bedrag uitgekeerd worden. Dit kan een belangrijk verschil uitmaken voor de te betalen premie en toch al heel wat zekerheid bieden voor de bestuurder en zijn gezin.

Wat is een mini-omnium?

Traditioneel bundelt de mini-omnium waarborgen die uw auto beschermen tegen:

  • schade door brand
  • schade door diefstal of poging tot diefstal
  • schade door glasbreuk
  • schade door natuurkrachten (hagel, sneeuw,…)
  • schade door aanrijding met dieren

De mini-omnium is eigenlijk een afgeslankte versie van de full-omnium autoverzekering. De full-omnium bevat nog een aanvullende waarborg eigen schade auto. Deze biedt dekking voor de materiële schade die je zelf (onopzettelijk) veroorzaakt aan je voertuig (bv : door een andere automobilist of zwakke weggebruiker aan te rijden, door tegen een voorwerp of een geparkeerde wagen aan te botsen,…). De mini-omnium is bedoeld voor voertuigen die al enkele jaren oud zijn, of voor tweedehandsvoertuigen.

Wat is een full-omnium?

De full-omnium bevat nog een aanvullende waarborg eigen schade auto, dit is niet gedekt bij de mini-omnium. Deze biedt dekking voor de materiële schade die je zelf (onopzettelijk) veroorzaakt aan je voertuig.

Wat is verzekerd in de rechtsbijstand?

De rechtsbijstand dekt de kosten en honoraria van advocaten.
De rechtsbijstand kan u ofwel apart afsluiten, bij onze rechtsbijstandverzekeraars DAS of Euromex, of mee opnemen in bestaande BA-auto verzekering.


Brandverzekering

Deze polis is als goede huisvader onmisbaar; ze vergoedt u niet enkel in geval van brand, maar ook bij schade veroorzaakt door ontploffing, natuurrampen, glasbreuk, elektriciteit, storm, hagelschade, …

Er zijn nog een aantal supplementaire waarborgen waarover we u graag advies geven: diefstalverzekering, rechtsbijstand, indirecte verliezen en gestald voertuig.


Familiale verzekering

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.

Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels of de materiële schade die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht.

Deze verzekering dekt ook de schade die door u – of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poetsvrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.

Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute “must” voor iedereen, met of zonder kinderen!


Hospitalisatie

Zowat iedereen in België is aangesloten bij het ziekenfonds, maar volstaat dat nog?
De aanvullende verzekeringen zijn onmisbaar geworden om onze ziektekosten betaalbaar te houden.


Overlijden

Een uitvaart kost vandaag gemiddeld 3000 à 5000 euro.

Dankzij een uitvaartverzekering van DELA hoeven de nabestaanden zich geen financiële zorgen te maken. De kosten van de begrafenis of crematie zijn immers op voorhand gedekt. Bij DELA is een uitvaartverzekering bovendien meer dan een geldkwestie. Zij besteden veel aandacht aan het menselijke aspect. In de praktijk betekent dit dat ze tot het uiterste gaan om nabestaanden te helpen met praktische en administratieve bijstand.


Pensioen

Pensioensparen
Wist u dat uw wettelijk pensioen nog niet de helft bedraagt van uw huidig netto-inkomen? Pensioensparen is daarom echt een aanrader. Daarnaast voorziet de wetgever trouwens een mooi fiscaal voordeel voor wie een dergelijke polis afsluit.

Pensioensparen kunt u doen in de vorm van een fonds via een gegarandeerd rendement in de vorm van een TAK 21 verzekering.

Langetermijnsparen
U brengt op heden geen hypothecaire lening in mindering? U vult deze optie ook niet in via een andere levensverzekering? Dan is er nog ruimte voor langetermijnsparen.

Langetermijnsparen is, net zoals pensioensparen, voor 30% aftrekbaar van uw belastingen. Ook hier gelden er jaarlijks fiscale maxima voor de premie die u mag storten.

Daarnaast hangt het optimaal maximum ook af van uw inkomen.