Zakenkantoor Bryon besteedt veel aandacht en zorg aan haar website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan de zakenkantoor Bryon niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op of via deze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal zakenkantoor Bryon al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op ‘Contact’ in de navigatiebalk. Zakenkantoor Bryon spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Zakenkantoor Bryon kan echter niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Zakenkantoor Bryon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Dat geldt zonder enige beperking ook voor alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van uw apparatuur, programma’s of andere gegevens op uw computersysteem.

Verzekeringsinstanties:
De Ombudsman van de verzekeringen: https://www.ombudsman.as/nl
beroepsfederatie voor financiële tussenpersonen BZB
FSMA: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten: https://www.fsma.be/nl