OVERZICHT

  • Van risk-off terug naar risk-on
  • Technologie- en groeiwaarden aan de leiding
  • Inflatie koelt geleidelijk verder af
  • …en ondersteunt aandelenmarkten
  • Bankencrisis lijkt voorlopig bezworen
  • Toch is economische afkoeling waarschijnlijk (en in zekere mate wenselijk)

Van risk-off terug naar risk-on

De S&P500 won vorige week 3,5% en sloot het eerste kwartaal van 2023 af met een winst van 7%. Ook de Stoxx Europe 600 kon zijn correctie van midden maart grotendeels goedmaken met een weekwinst van 4%, om het kwartaal af te sluiten op +7,7%. De olie- en grondstoffenprijzen herstelden en de obligatierentes gingen gemiddeld 0,15% hoger na de 0,60% correctie van midden maart. Het waren vooral de cyclische, financiële en technologieaandelen die herstelden, terwijl de defensieve sectoren nu wat achter bleven. Een typische risk-on beweging dus.

Technologie- en groeiwaarden aan de leiding

De rotaties tussen de verschillende sectoren en segmenten wisselt tegenwoordig wel heel snel van richting. Terwijl het jaar begon met een rotatie van groei- naar waarde-aandelen staat de groeigerichte Nasdaq intussen aan de leiding met een rendement sinds het jaarbegin van +17% (weliswaar na de forse daling vorig jaar). Dit vooral dankzij het besef dat de periode van stijgende rente ten einde loopt, nu de inflatie stap voor stap afkoelt en de centrale banken de rente niet te fors meer mogen optrekken rekening houdend met de stabiliteit van het banksysteem.

Inflatie koelt geleidelijk verder af

Terwijl de Belgische inflatie vorige maand opnieuw steeg door de hardnekkig hoge voedingsinflatie, blijft de Europese inflatie maand na maand afkoelen. Het inflatiecijfer daalde sterker dan verwacht van 8,5% in februari naar 6,9% in maart. De toch al behoorlijke terugval ten opzichte van de piek van 10,7% in oktober is vooral te danken aan de terugval van de energieprijzen. De kerninflatie is zoals verwacht wel nog iets gestegen tot 5,7%. In de VS is de kerninflatie, de favoriete maatstaf voor de FED, verder gedaald van 4,7% naar 4,6%.

…en ondersteunt aandelenmarkten

Het behoorlijke beursherstel over het eerste kwartaal (een voortzetting van de herstelbeweging in het vierde kwartaal van 2022), was vooral te danken aan dalende inflatiecijfers en de verwachting dat de centrale banken weldra zouden stoppen met renteverhogingen. Ook de Chinese groeiherneming en de vaststelling dat de gevreesde recessie in Europa vooralsnog vermeden werd, o.a. door een forse terugval van de energieprijzen, waren katalysatoren voor het beursherstel. Dit alles vertaalde zich eveneens in meevallende bedrijfsresultaten en vooruitzichten.

Bankencrisis lijkt voorlopig bezworen

De opwaartse beurstrend werd slechts kortstondig onderbroken door een plotse vertrouwenscrisis in de bankwereld na het omvallen van 3 Amerikaanse regionale banken (die zich niet goed hadden ingedekt tegen de stijgende rente) en de reddingsoperatie van Crédit Suisse. Met enige vertraging bracht het kordate optreden van centrale banken (liquiditeitsverschaffing) en overheden (depositogaranties) de onrust tot bedaren en konden verdere bankruns vermeden worden. Het besef lijkt gegroeid dat de meeste banken er veel sterker voorstaan en de overheden sneller optreden dan tijdens de grote bankencrisis van 2008. 

Toch is economische afkoeling waarschijnlijk (en in zekere mate wenselijk)

Toch is het waarschijnlijk dat de banken gezien de krappere liquiditeit voortaan wat selectiever en voorzichtiger zullen zijn bij hun kredietverlening, wat de tot nu toe nog nipt positieve economische groei in de VS en Europa nog wat doet vertragen om uit te monden in een lichte recessie.

De komende maanden is de evolutie van de ISM/PMI indicatoren dan ook in het oog te houden, alsook de evolutie op de arbeidsmarkt. Maar eigenlijk snakken we op dat vlak al een tijdje naar afkoeling omdat een te krappe arbeidsmarkt de looninflatie stimuleert.  De Fed wil hier een duidelijke kentering zien om met de opwaartse rentecyclus te stoppen.

Daarnaast moeten we hopen dat de trend van dalende inflatie zich verder zet en de kortstondige liquiditeitscrisis niet uitbreidt. In het tweede kwartaal kan de aandacht ook blijven gaan naar geopolitieke factoren zoals de evolutie van de Russisch-Oekraïense oorlog, de spanningen tussen de VS en China, en het Amerikaanse debat over de verhoging van het schuldenplafond (hopelijk geen langdurige blokkering).

En wat het resultatenseizoen betreft: de komende twee weken zullen nog kalm zijn maar nadien start het nieuwe resultatenseizoen over het eerste kwartaal.

Kerncijfers van 27/3/2023 tot 31/3/2023
IndexSlotkoers+/-sinds begin 2023
België: Bel-203793,194,60%2,49%
Europa: Stoxx Europe 600457,844,03%7,76%
VS: S&P5004109,313,48%7,03%
Japan: Nikkei28041,482,40%7,46%
China: Shangai Composite3272,860,22%5,94%
Hongkong: Hang Seng20400,112,43%3,13%
Euro/dollar1,090,95%1,80%
Brent olie79,766,04%-6,08%
Goud1976,50-0,84%8,86%
Belgische 10 jaarsrente2,97
Duitse 10 jaarsrente2,31
Amerikaanse 10 jaarsrente3,48

Geef een reactie