Overzicht

·         Een positieve balans voor 2021
·         Drie grote redenen tot bezorgdheid
·         Omikron
·         Inflatie
·         China
·         Vooruitzichten voor 2022

Wat kunnen we op beursgebied van 2022 verwachten, nadat de markten wereldwijd voor het derde jaar op rij tweecijferige winsten hebben geboekt?

Een positieve balans voor 2021

De wereldwijde aandelenmarkten hebben het jaar 2021 afgesloten met tweecijferige winsten en dit voor de derde achtereenvolgende keer. 

De monetaire en budgettaire stimuli hebben het herstel van de economie na de eerste schok van de pandemie aanzienlijk vergemakkelijkt. Deze gunstige omstandigheden hebben bijgedragen aan een sterke toename van de bedrijfswinsten na de verliezen van 2020. In 2021 is de MSCI World All Countries index gestegen met 20% in dollar tegenover 14% in 2020 en 25% in 2019.

De maand december werd uiteindelijk niet al te slecht afgesloten, ondanks de scherpe stijging van de inflatie, de verwachte afbouw van de stimuli van de centrale banken en de razendsnelle verspreiding van de omikronvariant.

Inflatie: wordt gemeten aan de hand van de stijging van de consumptieprijsindex. Inflatie is ook een maatstaf voor de waardevermindering van het geld.

In schril contrast met deze mooie prestaties staat de Hang Seng index van Hongkong. Deze viel in 2021 met 14% is terug, een neergang die vooral te wijten is aan de Chinese technologische waarden: de Hang Seng Tech Index verloor maar liefst 48% sinds zijn hoogste niveau in februari. Die laatste leed vooral onder de wettelijke repressie van de Chinese autoriteiten en de dreigende terugtrekking van de Amerikaanse beurs die bovenal de Chinese internet- en technologiegiganten en de onderwijssector heeft getroffen. Voor de groeilanden betekende dit in 2021 een terugval van 5%, uitgedrukt in dollar.

Groeilanden: Synoniemen zijn opkomende markten of emerging markets. Het zijn landen die qua welvaartsniveau nog minder ver staan dan de geïndustrialiseerde landen, maar die volop in ontwikkeling zijn. Ze worden doorgaans gekenmerkt door de hoge, maar volatiele groeicijfers. De bekendste groeilanden zijn de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China.


De stijging van de grondstofprijzen was in 2021 nog spectaculairder dan die van de aandelen: + 50% voor een vat Brent-olie en +33% voor de Bloomberg-index van basismetalen (in dollar).

Drie grote redenen tot bezorgdheid

Sinds eind november maken de beleggers zich ernstig zorgen om drie redenen: de impact van de omikron-variant op mens en economie, de inflatie en de reactie hierop van de centrale banken en de vastgoedsituatie in China.  
Ondanks hun volharding werd de correctie van begin december tijdens de laatste dagen van het jaar uitgewist. Hoe kunnen we deze veerkracht verklaren?

Omikron

De razendsnelle verspreiding van de omikron-variant zorgt voor onrust en leidt tot strengere gezondheidsmaatregelen om overbelasting van de ziekenhuizen te voorkomen. Maar volgens ons is de medische vooruitgang van die aard dat zelfs bij een negatief scenario het veel minder lang gaat duren en het veel minder gaat kosten zowel op menselijk als economisch vlak. 

Het is best mogelijk dat we binnen twee tot drie weken positief nieuws krijgen als we kijken naar de situatie in Zuid-Afrika en in Schotland. Daar wordt bevestigd dat deze variant minder gevaarlijk is en goed op weg is om de veel gevaarlijkere varianten te verdringen en zo tot groepsimmuniteit te leiden.

Inflatie

In de Verenigde Staten heeft de inflatie haar hoogste niveau in 40 jaar bereikt: 6,8%. Dat wordt een politiek probleem. Zowat 40% van de Amerikaanse burgers is geen eigenaar van de woning waarin ze wonen en heeft geen of nauwelijks spaartegoeden op de beurs. De inflatie heeft een rechtstreekse impact op hun koopkracht. In november vinden evenwel tussentijdse verkiezingen plaats en de Democraten dreigen hun krappe meerderheid te verliezen.

De politieke druk op de Fed om de inflatie te doen dalen zal dus enorm groot zijn. De goede beursprestatie heeft niet langer dezelfde prioriteit. Met andere woorden: we zullen moeten leren leven met een meer agressieve Fed – in ieder geval verbaal – en dat zal moeilijk worden voor de beleggers. Jerome Powell staat voor de bijzonder zware taak om de verworvenheden van zijn monetaire beleid veilig te stellen.

China

Er voltrekken zich grote veranderingen: het monetaire beleid versoepelt, waarbij de rente op de minimumreserves van de banken is gedaald, net als de ‘loan prime rate’ op één jaar. Een kleine, maar veelbetekenende daling. Gezien de zeer moeilijke situatie van de Chinese vastgoedmarkt zullen er eerstdaags nieuwe steunmaatregelen volgen. Een meer expansionistisch beleid in China zou kunnen contrasteren met het meer restrictieve beleid van de Verenigde Staten, resulterend in een heropleving van Azië nadat dit continent in 2021 zwaar werd getroffen.

Vooruitzichten voor 2022

We verwachten voor 2022 geen herhaling van de laatste drie jaar. Beursprestaties die bescheidener maar toch positief zijn, met een grotere volatiliteit als gevolg van een vertragende economie, wel nog steeds hoger dan de trendmatige groei van de laatste jaren, en daarnaast minder soepele monetaire beleidslijnen die toch (nog) niet echt restrictief zijn.

De aandelen blijven onze favoriete activaklasse. De winstgroei zal wellicht minder spectaculair zijn dan in 2021 gezien de stijging van de arbeidskosten en de productieprijzen. Maar de winst zou wel moeten blijven groeien dankzij de omzetstijging en de operationele hefbomen.

Helaas valt er niets te verwachten voor de staatsobligaties die naar alle waarschijnlijkheid negatief zullen presteren, net als in 2021. De langetermijnrente is abnormaal laag gebleven, vooral ten opzichte van de inflatie, en dat ondanks de gewijzigde houding van de Fed. Wij verwachten slechts een geringe stijging van de obligatierente, geenszins voldoende om de aantrekkingskracht van de aandelen in gevaar te brengen.

Langetermijnrente: De rente die wordt berekend over leningen met een looptijd van meer dan één jaar.

Kerncijfers van 27/12/2021 tot 31/12/2021
IndexSlotkoers+/-sinds begin 2021
België: Bel-204310,151,07%19,02%
Europa: Stoxx Europe 600487,801,10%22,25%
VS: S&P5004766,180,85%26,89%
Japan: Nikkei28791,710,03%4,91%
China: Shangai Composite3639,780,60%4,80%
Hongkong: Hang Seng23397,670,75%-14,08%
Euro/dollar1,140,38%-7,06%
Brent olie78,403,21%51,09%
Goud1822,390,77%-3,97%
Belgische 10 jaarsrente0,18
Duitse 10 jaarsrente-0,18
Amerikaanse 10 jaarsrente1,50

Geef een reactie